Νέα

  Οταν κόβει το μαχαίρι....
  • Κάνεις οικονομία γιατί αγοράζεις λιγότερα μαχαίρια.
  •  Κάνεις οικονομία γιατί περιορίζεις τα εργατικά έξοδα.
  •  Έχεις καλύτερο έλεγχο στην κοπή του κρέατος.
  • Έχεις λιγότερη φύρα.
  • Δεν καταστρέφεις το κομμάτι που πρόκειται να κόψεις.
  • Πετυχαίνεις ομορφότερη παρουσίαση των προϊόντων.


Που οδηγούν όλα αυτά;

  • Σε πιο ξεκούραστη εργασία.
  • Σε δημιουργία καλύτερης ψυχολογίας των κρεατοτεχνιτών.
  • Σε μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση του πελάτη   
  • Στην αύξηση κερδών. site created by Compass Internet Ltd