ΜΑΧΑΙΡΙΑ VICTORINOX ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Μαχαίρι Σολωμού - Ροκφόρ με Αυλάκι 30 εκ.
Μαχαίρι Γύρου Οδοντωτό 25 εκ., 30 εκ., 36 εκ.
Μαχαίρι Γύρου 25 εκ., 30 εκ., 36 εκ.
Μαχαίρι Φεταρίσματος Γυριστό 25 εκ., 36 εκ.
Μαχαίρι Φεταρίσματος Μυτερό Στενό 30 εκ.
Μαχαίρι Φεταρίσματος 16 εκ., 18 εκ., 20 εκ., 23 εκ., 26 εκ., 28 εκ., 31 εκ., 36 εκ.
Μαχαίρι Φεταρίσματος Στενό 18 εκ., 20 εκ., 25 εκ.
Μαχαίρι Ξεκκοκαλίσματος Ισιο Στενό 12 εκ., 15 εκ.
Μαχαίρι Ξεκκοκαλίσματος Ισιο Φαρδυ 12 εκ., 14 εκ., 15 εκ.
Μαχαίρι Ξεκκοκαλίσματος Γυριστό Φαρδυ 15 εκ.
Μαχαιρι Ξεκκοκαλίσματος Γυριστό 12 εκ., 15 εκ.
Μαχαίρι Ξεκκοκαλίσματος Ισιο 12 εκ., 15 εκ.


site created by Compass Internet Ltd