ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Λάντζες ανοιχτές με 1 ή 2 γούρνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Λάντζες κλειστές με 1 ή 2 γούρνες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τραπέζια κατασκευασμένα αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα και ράφι αντοχής.
Ερμάρια κατασκευασμένα αποκλειστικά απο ανοξείδωτο χαλυβα. Με πόδια ρυθμιζόμενα, με ραφι(α) στην αποθήκη, με πόρτες συρόμενες ή ανοιγόμενες.


site created by Compass Internet Ltd