ΤΟΥΜΠΙ - ΔΙΧΤΥΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Δίχτυα Κρέατος Πολυεστερικά για την Παρασκευή Ρολλού Ασπρα και Ασπροκόκκινα.
Τούμπι Κρέατος Πλαστικά για Παρασκευή Ρολλού 86 χιλ., 96 χιλ., 110 χιλ., 125 χιλ., 140 χιλ.


site created by Compass Internet Ltd