ΔΙΣΚΟΙ - ΤΑΨΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Δίσκοι Βιτρίνας Plexigalss Μαύροι Γυαλιστεροί 21 Χ 28 εκ., 28 Χ 28 εκ., 28 Χ 38 εκ., 28 Χ 42 εκ., 62 Χ 21 εκ., 26,5 Χ 20 εκ., 32,5 Χ 26,5 εκ., 48,7 Χ 26,5 εκ., 53 Χ 16,2 εκ., 53 Χ 20 εκ., 53 Χ 32,5 εκ.
Δίσκοι Βιτρίνας Plexigalss Μαύροι Γυαλιστεροί 21 Χ 28 εκ., 28 Χ 28 εκ., 28 Χ 38 εκ., 28 Χ 42 εκ., 62 Χ 21 εκ., 26,5 Χ 20 εκ., 32,5 Χ 26,5 εκ., 48,7 Χ 26,5 εκ., 53 Χ 16,2 εκ., 53 Χ 20 εκ., 53 Χ 32,5 εκ.
Ταψιά Βιτρίνας Συκωτιού ΙΝΟΧ με Σίτα Συγκράτησης Αίματος 30 Χ 42 εκ., 37 Χ 45 εκ.
Ταψιά Βιτρίνας ΙΝΟΧ 30 Χ 35 εκ., 30 Χ 42 εκ., 37 Χ 45 εκ.
Δίσκοι Βιτρίνας Μελαμίνης Μαύροι 30 Χ 40 εκ., 37 Χ 50 εκ.
Δίσκοι Βιτρίνας Πλαστικοί Λευκοί 30 Χ 40 εκ., 35 Χ 46 εκ., 39 Χ 50 εκ.
Δίσκοι Βιτρίνας ΙΝΟΧ 27 Χ 36 εκ., 30 Χ 42 εκ., 34 Χ 40 εκ., 38 Χ 45 εκ.


site created by Compass Internet Ltd