ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Ηλεκτρικό πριόνι (σέγα) για τεμαχισμό όλων των ειδών κρέατος και οστών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κρεοπωλεία, εργαστήρια κρέατος και σφαγεία.
Ηλεκτρικό πριόνι (σέγα) για τεμαχισμό όλων των ειδών κρέατος και οστών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κρεοπωλεία, εργαστήρια κρέατος και σφαγεία.
Δισκοπρίονο κατάλληλο για τεμαχισμό όλων των ειδών κρέατος και οστών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κρεοπωλεία, εργαστήρια, βιομηχανίες κρέατος και σφαγεία.
Δισκοπρίονο κατάλληλο για τεμαχισμό όλων των ειδών κρέατος και οστών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κρεοπωλεία, εργαστήρια, βιομηχανίες κρέατος και σφαγεία.


site created by Compass Internet Ltd