ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM ΚΑΜΠΑΝΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑ)

Συσκευαστικό μηχανήμα vacuum επιδαπέζιο κατασκευασμένο εξ-ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Ανήκει στην σειρά HEAVY και είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε εργαστήρια και βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων.
Συσκευαστικά μηχανήματα vacuum επιδαπέζια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκουν στην σειρά HEAVY και είναι κατασκευασμένα για χρήση σε εργαστήρια και βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων.
Συσκευαστικό μηχανήμα vacuum επιδαπέζιο, διπλοκάμπανο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκια από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκει στην σειρά HEAVY και είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε εργαστήρια και βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων.
Συσκευαστικά μηχανήματα vacuum επιδαπέζια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκουν στην σειρά HEAVY και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εργαστήρια και βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων.
Συσκευαστικά μηχανήματα vacuum επιτραπέζια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκουν στην σειρά PROFESSIONAL και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλες τις μονάδες εστίασης.
Συσκευαστικά μηχανήματα vacuum επιτραπέζια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκουν στην σειρά QUALITY και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλες τις μονάδες εστίασης.
Συσκευαστικά μηχανήματα vacuum επιτραπέζια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι από ειδικό άθραυστο plexiglass. Ανήκουν στην σειρά ECO και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία και σε όλες τις μονάδες εστίασης.


site created by Compass Internet Ltd